top-1

top-2

top-3

 

      12 червня 2018 року відбувся щорічний звіт керівника навчального закладу відповідно до законодавства України.

 

       Протягом звітного періоду управління навчальним закладом я як директор школи здійснювала відповідно до норм Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору. В своїй роботі дотримувалась посадових обов'язків, законодавства України, нормативних актів, що регламентують роботу ЗОШ.
       Відповідно до Закону України «Про освіту» учасниками освітнього процесу є батьки, вчителі та учні. В своїй роботі головний акцент роблю на дотриманні чинного законодавства усіма учасниками освітнього процесу. Стою на сторожі інтересів як учнів та їх батьків, так і вчителів.
Відповідно до рішення виконкому на сьогодні за нашим навчальним закладом не закріплена територія обслуговування. І все ж заклад користується авторитетом серед жителів міста. Школа відповідно до своїх потужностей заповнена максимально. На початок року в закладі в 8 класах розпочало навчання 235 учнів ( 105 дівчаток та 120 хлопчиків). До першого класу 31.08. було зараховано 60 першокласників. Контингент учнів є доволі сталим. За навчальний рік в заклад прибуло 3 учнів і вибув 1. Питаннями зарахування, відрахування учнів впродовж навчального року займалася особисто, оскільки це передбачено моїми посадовими обов'язками. Завжди намагаюся максимально вживати заходів щодо інформування батьків про особливості прийому дітей до школи: спілкуюсь з батьками особисто, відповідаю на їх запитання, надаю рекомендації за запитом. Інформація про порядок прийому до 1 класу є на шкільному стенді та на веб-сайті.
В закладі налагоджена система роботи по контролю за станом відвідування школи дітьми. Хоча є поодинокі випадки нерозуміння батьками важливості такої співпраці. Вчитель завжди має бути поінформований батьками про причини відсутності дитини в школі. Це є і в інтересах самої родини. За результатами аналізу стану відвідування школи у нас немає пропусків без поважних причин.
Питання освітнього процесу, його результативності є предметом особливої уваги та турботи. Ці питання протягом року були під моїм особистим пильним контролем. Вони розглядалися на нарадах при директору, педрадах, батьківських зборах.
       Минулого навчального року всі 8 класів навчалися за типовими освітніми програмами і все ж кожен клас має свої особливості, які визначені потребами дітей, запитими родин: 3 класи вивчали математику за програмою «Росток», 3 класи окрім рідної та іноземної (англ.) вивчали російську мову.
       На кінець навчального року проведені всі види передбаченого контролю: проведені підсумкові контрольні роботи, ДПА, перевірено сформованість навички читання. Адміністрація закладу спільно з учителями здійснює детальний аналіз результатів контролю. ЦЕ ДАЄ ЗМОГУ ВІДСТЕЖИТИ ПРИЧИНИ ЯК ПОЗИТИВНИХ, ТАК І НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ та на їх основі приймати конкретні рішення. З результатами навчальної діяльності своїх дітей всі батьки ознайомлені. Школа, як і раніше, здатна надати доволі якісні освітні послуги. Хочеться відчувати з боку батьків, дітей бажання скористатися в повній мірі такою можливістю. На кінець навчального року високий рівень навчальних досягнень мали 30% учнів, 53% -- достатній рівень, 17 % -- середній. Дітей з початковим рівнем досягнень немає.
      На кінець року були проатестовані учні 3-4 класів. 35 з них нагороджені Похвальними листами за високі досягнення у навчанні.
       Як і в попередні роки учні школи брали активну участь в освітніх конкурсах, іграх.
Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник".
Приймали участь 72 учні.
Диплом переможця в початковій школі – 4 учні,
Диплом переможця на шкільному рівні – 34 учні,
Сертифікат учасника – 34 учні.
Міжнародна природознавча гра "Геліантус".
Приймали участь 80 учнів.
Диплом переможця в початковій школі – 15 учнів,
Диплом переможця на шкільному рівні – 26 учнів,
Сертифікат учасника – 39 учнів.
Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч».
Приймали участь 42 учні.
Золотий сертифікат – 5 учнів.
Срібний сертифікат – 10 учнів.
Бронзовий сертифікат – 2 учні.
Сертифікат учасника – 25 учнів
Високі результати освітнього процесу забезпечують кадри. Відповідно до посадових обов'язків я як директор школи займаюсь підбором, розстановкою, прийняттям на роботу та звільненням педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу.
 На сьогодні школа забезпечена педагогічними кадрами на 100 %.
      В школі працює колектив високопрофесійних педагогічних працівників. Серед них :
- вчителі вищої категорії – 11 чоловік;
- спеціалісти першої категорії - 5 чол.;
- спеціалісти II категорії - 1 чол.
- спеціалісти – 1 чол.
- мають звання „Старший вчитель" – 5чол.
- звання «Вчитель-методист» - 2 чол.
- звання «Відмінник освіти» -- 1 чол.
Колектив різновіковий, постійно поповнюється молодими кадрами. Всі вчителі включені в систему методичної роботи закладу, міста.
       В минулому році 6 педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку відповідно до перспективного плану проходження курсів підвищення кваліфікації .
      Директор школи є головою атестаційної комісії закладу. У встановленні чинним положенням про атестацію терміни здійснені всі організаційні заходи щодо проведення атестації педагогічних працівників. Минулого року атестацію пройшло 3 вчителів. Лихно Л.Б. присвоєно І категорію, Чорній Л.А. підтверджено раніше присвоєну вищу категорію та звання «старший вчитель», Савченко Н.О. підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання «вчитель-методист». Атестація в закладі відзначається відкритістю і гласністю, є потужним мотивом фахового й особистісного зростання кожного педагога.
       Протягом року керувала роботою педагогічної ради. Проведено було ряд засідань, на яких розглядалися найбільш актуальні для закладу питання.
       В школі організований чіткий моніторинг всіх аспектів освітнього процесу: якість проведення уроків, стан виконання програм, ведення шкільної документації, дотримання правил безпеки, стан виховної роботи, організація харчування, медичне обслуговування, гурткова робота. Нічого не залишається поза увагою адміністрації закладу і узагальнюється наказами по школі, аналітичними довідками, матеріалами педрад.
       Однією з першочергових турбот керівника закладу є здоров'я і безпека дітей. Проводжу постійний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, правил безпеки, дотриманням температурного режиму, контролюю чергування вчителів у закладі. За звітний період у школі не було випадків травмування дітей і був 1 випадок травми з працівником школи у побуті.
        Протягом року здійснювала управління організацією харчування. Харчування дітей проходить на безоплатній основі, батьки частково забезпечують шкільну їдальню овочами. Штат їдальні укомплектовано ( 2 кухарі, 1 підсобний робітник, 1 комірник). Щоденний контроль ведеться медичною сестрою. Наявне технологічне обладнання. Постійно поновлюється посуд. Востаннє закупівлю посуду профінансував відділ освіти (5тис. грн.). Хоча перед початком навчального року буде необхідність його поновлення. Приміщення їдальні потребує ремонту. Я неодноразово піднімала це питання перед начальником відділу освіти. На літо 2018 р. такий ремонт запланований.
       В школі склалася певна система виховної роботи. В ній задіяні всі педагогічні працівники: вчителі, вихователі, педагог-організатор, психолог, бібліотекар. За минулий рік проведено свята, конкурси, змагання, екскурсії, квести, бібліотечні уроки, організовувалися виставки. Вже входить в традицію проведення в вересні-жовтні, квітні-травні інтегрованих уроків, днів на природі з вчителями, учнями, батьками. Таким чином серед інших завдань ми вирішуємо і питання взаємодіями з родинами наших учнів. Більш детальну інформацію про проведені заходи ви одержите під час перегляду слайд-шоу
        Не залишаю поза своєю увагою роботу з батьками. В школі проходять класні збори, працюють батьківські комітети, батьки залучаються до проведення різноманітних шкільних заходів. Я завжди відкрита для спілкування, готова вислухати кожного з батьків, конструктивно вирішити будь-яку проблему, що знаходиться в моїх компетентності в межах чинного законодавства. Я вдячна батькам за підтримку, розуміння, толерантне ставлення. Вже є доброю традицією вручення батькам на Святі останнього дзвоника подяк за активну участь в житті школи.
        Протягом минулого року активно займалася вирішенням фінансово-господарських проблем. Особливу увагу приділяла питанню якісного використання наявної навчально-матеріальної бази. Були вжиті заходи по підготовці школи до роботи в осінньо-зимовому періоді. Упродовж року було забезпечено чіткий контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів.
       Проводилася робота по залученню позабюджетних коштів. Значну роль в цьому відіграє створений благодійний фонд «Берегиня дитинства», засновником якого стала Кондратенко Катерина Михайлівна, мама нашої учениці. На загальних зборах учасників благодійної організації Головою правління фонду було обрано Горбаченко Світлану Михайлівну. Я вдячна їй за проведену роботу щодо організації роботи фонду (завірила нотаріально свій підпис, відкрила рахунок в банку, внесла фонд до Реєстру неприбуткових установ в податковій службі, в кінці календарного року здала до податкової фінансовий звіт). Світлана Михайлівна надала інформацію, яку я можу оприлюднити на сьогоднішньому звіті.
Кошти на рахунок фонду почали надходити з ІІ семестру навчального року.
Всього надійшло коштів – 34 350 грн.
На рахунок фонду було покладено -- 29 100 грн.
Витрачено по безготівкових рахунках – 7 554 грн.:
• За послуги банку – 132 грн.
• Ремонт, обслуговування офісної техніки – 1980 грн.
• Плата за будівельні, господарські матеріали – 5 442 грн.
На рахунку фонду на сьогодні – 21 545 грн.
Готівкові кошти – 5 250 грн.
Витрачено на товари та послуги – 1332 грн.:
• Засіб дезінфікуючий – 210 грн.
• Сокира з топорищем – 150 грн.
• Канцтовари – 822 грн.
• Зварювальні роботи – 150 грн.
Наявні готівкові кошти – 3918 грн.
      Переді мною стояло завдання прозвітувати про свій вклад у розвиток закладу, розкрити, який вплив на нього мали прийняті управлінські рішення.
       Я зупинилася на основних питаннях моєї управлінської діяльності, але ще було чимало короткотривалих та довготривалих поточних питань, які хоч і були дрібними, проте вимагали певного часу і зусиль для їх вирішення. Головне те, що ми, визначивши перспективні напрями розвитку навчального закладу, успішно працює¬мо над їх реалізацією.
      Наявні результати і здобутки з управління закладом — це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступника директора Сонько Оксани Петрівни, кожного члена трудового колективу, батьків та громад¬ськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.
      На найближчу перспективу основними векторами своєї діяльності вважаю роботу з подальшої реалізації пріоритетних напрямів:
• Успішне завершення оздоровлення учнів в пришкільному таборі;
• Підготовка школи до нового навчального року;
• Підготовка до роботи закладу в умовах Нової української школи.

 
 

     
     
926833
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Всього
406
4109
53012
926833

Ваш IP: 3.81.73.233