top-1

top-2

top-3

 

       Протягом звітного періоду управління навчальним закладом  я, як директор школи, здійснювала відповідно до норм Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору. В своїй роботі, як і в попередній період,  дотримувалась посадових обов’язків, законодавства України, нормативних актів, що регламентують роботу освітнього закладу.

  Відповідно до Закону України «Про освіту» учасниками освітнього процесу є батьки, вчителі та учні.  В своїй роботі головний акцент роблю на дотриманні чинного законодавства усіма учасниками освітнього процесу. Стою на сторожі інтересів як учнів та їх батьків, так і вчителів.

        Питання освітнього процесу, його результативності  є предметом  особливої уваги та турботи для мене, як керівника закладу, та для всього  колективу. Відповідно до наказу по школі №22-о/01-04 від 30 серпня 2019 року «Про організацію освітнього процесу школи у 2019/2020 н.р.»  2019/2020 навчальний рік тривав 34 тижні. У перших класах – 33 тижні, тому що у них були додаткові канікули з 10 по 14 лютого. Відповідно до наказу № 9-а/г/01-07 від 7 лютого 2020 року «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в школі» з 10 по 14 лютого освітній процес було призупинено, а виконання навчальних планів та програм було забезпечено шляхом ущільнення навчального матеріалу. Відповідно до наказу №11-а/г/01-07 від 12 березня 2020 року «Про запобігання поширенню коронавірусу» в школі було установлено карантин з 12 березня. Відповідно до наказу по школі № 12-а/г/01-07 від 12 березня 2020 року «Про дистанційну роботу педагогічних працівників закладу» та наказу  №3-о/01-12 від 18

березня 2020 року «Про організацію роботи закладу у період карантину» освітній процес здійснювався дистанційно. Навчальні заняття вчителі проводили відповідно до затвердженого розкладу з використанням відеоінструментів Skype та Zoom, месенджерів Viber та Facebook, платформи Googleclassroom.

Згідно наказу №6-о/01-04 від 1 квітня 2020 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року»,з огляду на технічну забезпеченість вчителів та учнів підсумкові контрольні роботи були проведені дистанційно в асинхронному режимі. Виконані письмові роботи були надіслані вчителям на перевірку.

Результати написання контрольної роботи з української мови

Клас

Вчитель

К-сть учнів у класі

Писали роботу

Високий рівень,

     учнів/%

Достатній

рівень,

учнів/%

Середній

рівень

учнів/%

Почат-

ковий

рівень,

учнів/%

3

Яковенко О.В.

30

30

21/70

8/27

1/3

-

3

Лихно Л.Б.

28

28

11/40

17/60

-

-

4

Дьохтяр Л.П.

28

28

15/54

12/43

1/3

-

4

Хвостик І.В.

30

30

11/37

16/53

3/10

-

Всього

116

116

58/50

53/46

5/4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результати  написання контрольної роботи з математики


Клас

Вчитель

К-сть учнів

Писали роботу

Високий рівень,

     учнів/%

Достатній

рівень,

учнів/%

Серед-ній

рівень

учнів/%

Почат

ковий

рівень,

учнів/%

3

Яковенко О.В.

30

30

16/53

14/47

-

-

3

Лихно Л.Б.

28

28

14/50

14/50

-

-

4

Дьохтяр Л.П.

28

28

17/61

9/32

2/7

-

4

Хвостик І.В.

30

30

12/40

17/57

1/3

 

Всього

116

116

59/51

54/47

3/2

 
   
 Результати перевірки навички читання вголос учнів 3-4 класів

Клас

Вчитель

К-сть учнів

Пере

вірено

Високий рівень

учн.   %

Достатній

рівень

учн.   %

Середній

рівень

учн.   %

Почат-ковий

рівень

учн.   %

3

Яковенко О.В.

30

30

26/86

4/14

-

-

3

Лихно Л.Б.

28

28

20/71

5/19

1/3

2/7

4

Дьохтяр Л.П.

28

28

22/79

5/18

1/3

-

4

Хвостик І.В.

30

30

21/70

3/10

4/13

2/7

Всього

116

116

89/77

17/15

6/5

4/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  На кінець навчального року у 1-4-х класах за практичним мінімумом письмових робіт програма виконана в повній мірі. Програмовий матеріал в усіх класах опрацьовано повністю.

Відповідно до Закону України «Про освіту», Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від13 вересня 2017 р. № 684, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти у школі здійснюється щоденний контроль за відвідуванням учнями школи та дотриманням учнями режиму роботи школи.

Стан відвідування учнями школи за 2019/2020 н.р.

Клас

Вчитель

К-сть пропу

щених

днів 

К-сть пропущених  уроків

З них:

дн./ уроків

по хворобі

з ін. поважних причин

без поважних причин

1-А

Чорна Л.А.

313

1379

303/1335

10/44

-

1-Б

Шелест Т.В.

420

1850

402/1769

18/81

-

2-А

Савченко Н.О.

243

1164

208/996

35/168

-

2-Б

Кіктенко Л.Г.

407

1944

363/1747

44/197

-

3-А

Яковенко О.В.

262

1346

259/1331

3/15

-

3-Б

Лихно Л.Б.

356

1839

315/1629

41/210

-

4-А

Дьохтяр Л.П.

309

1545

270/1350

39/195

-

4-Б

Хвостик І.В.

474

2451

434/2238

40/213

-

Всього:

2784

13518

2554/12395

230/1123

-

    Всього учнями за 2019/2020 н.р. пропущено 2784 дні. З них: 2554 дні –  по хворобі, 230 днів – з інших поважних причин. Найбільша кількість пропусків   у 4-Б кл. – 474 дні.

На виконання Указу Президента України № 927/2010 "Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді",  Закону України «Про загальну середню освіту» (ст.5, 9, 11, 29), керуючись Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 р. № 1099, відповідно до наказу по школі від 20 вересня  2019 року №37-о/01-04 «Про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2019/2020 н.р.» та з метою виявлення здібних і талановитих учнів, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, а також стимулювання науково-пошукової діяльності, самостійної роботи школярів щодо вивчення окремих предметів протягом навчального року в школі проводилась систематична робота в цьому напрямку.

     В  школі наявна  нормативно – правова  база  з даного питання, з якою обізнані педагогічні працівники закладу, створено банк обдарованих дітей та затверджено план заходів по роботі з обдарованими дітьми.  Робота з обдарованими дітьми реалізується в тісній співпраці адміністрації навчального закладу, учителів, бібліотекаря, практичного психолога, педагога-організатора, батьків, працівників позашкільних установ міста. Головними принципами роботи є:

·       природовідповідність (планування та здійснення будь-яких педагогічних дій щодо обдарованих учнів на основі знань про їхні психолого-особистісні характеристики);

·       особистісно-орієнтований підхід (індивідуалізація навчання відповідно до потреб і можливостей конкретного учня);

·       творча продуктивність навчання (оцінка ефективності навчально-виховної роботи за конкретними досягненнями обдарованої дитини).

Ці принципи реалізуються в 3 етапи:

·       діагностичний (виявлення дітей, які мають здібності до певних видів діяльності);

·       формівний (створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку обдарованих дітей);

·       мотиваційно-стимулювальний (стимулювання учнів до саморозвитку та самовдосконалення).

 З цією метою в 2019/2020 н. р. в школі проведено ряд заходів:

поновлено шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;

продовжено роботу по оформленню портфоліо для роботи з обдарованими та таланови­тими дітьми;

психологом школи поновлено методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, про­філактики стресів, розумових, емоційних перенавантажень учнів;

проведено шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів школи, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

організовано роботу гуртків «Хореографія», «WindowonEnglishSpeakingWorld», «Соколята», «Музична абетка», «Оригамі».

Протягом навчального року в школі були проведені предметні декади:

англійської мови, предметів філологічного циклу, математики, природознавства та екологічного виховання, тиждень предметів художньо-естетичного циклу.

      В рамках цих декад та тижнів в школі було проведено вікторини, конкурси,  розгадування тематичних ребусів та кросвордів, оформлено тематичні газети і виставки художньої літератури, проведено виховні заходи, ігри, шкільні олімпіади.

Протягом року в кожному класі була проведена велика кількість виховних заходів: цикл Новорічних ранків, свято до Дня вчителя, виховний захід до Дня Святого Миколая, святковий концерт до 8 Березня,  «Вечорниці», виховний захід до Дня Соборності України.

Учні школи брали часть в обласних  та міських конкурсах малюнків: «Моє рідне місто», «Твоє майбутнє в твоїх руках»,  «Юні пожежники», «Я люблю свою країну», у Всеукраїнському конкурсі малюнків та плакатів «Я маю право», у Всеукраїнському конкурсі плакатів «Я-Україна!», в конкурсі дитячої творчості «Безпечна країна очима дитини».Наші учні приймали участь та проводили  благодійні акції «Поділися книжкою, іграшкою»,  «Акція «Милосердя», «З долоньки в долоньку».

        Також педагогом-організатором у школі проведено:

·  шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів школи «Подарунки осені», «Мої мрії»,«Милуйся красою рідної природи», «Зима й Весна зустрічаються», «Любій матусі», «Збережи:книгу,деревце, краплинкуводи, планету Земля!»;

· фотовиставки та фотоконкурси «Моя улюблена школа», «Архітектурні споруди мого міста», «Золотисту стелить постіль чарівниця щедра осінь»,«Весняні первоцвіти», «Все навколо оживає»;

· виготовлення проектів «Екологічні мандрівки», «Милуйся красою рідної природи», «Я - маленький громадянин», «Які ми знаємо шкідливі звички», «Безпека в нашому житті»;

·виготовлення вітальних листівок та плакатів своїми руками до свят.                   

   З метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесенню її престижу серед учнів, виховання шани до культури і традицій українського народу був проведений шкільний етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. В конкурсі взяли участь учні 3-4-х класів. Перше місце серед учнів 3-х класів здобула учениця 3-А класу Кондратенко Марія, а серед учнів 4-х класів – учениця 4-А класу Гріненко Ліза.

У 2019/2020 навчальному році учні школи взяли  активну участь в Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах з різних навчальних предметів. Зокрема, у Всеукраїнській українознавчій грі "Соняшник" приймали участь 56 учнів 2-4-х класів. Диплом переможця в початковій школі отримали 2 учні, Диплом переможця на шкільному рівні – 27 учнів, Сертифікат учасника – 27 учнів. У Міжнародній природознавчій грі "Геліантус" приймали участь 74 учні. Диплом переможця в початковій школі отримали 2 учні, Диплом переможця на шкільному рівні – 36 учнів, Сертифікат учасника – 36 учнів. У Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» приймали участь 49 учнів.У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» приймали участь 63 учні.

 З метою утвердження здорового способу життя та розвитку інтересу до спорту в школі проведено спортивні змагання  «Веселі старти», «Спортивні естафети».

 Про досягнення учнів школи систематично повідомлялось на шкільних лінійках, нарадах педагогів закладу, батьківських зборах, сайті школи. 

 Високі результати освітнього процесу забезпечують кадри. Відповідно до посадових обов’язків я, як директор школи,  займаюсь підбором, розстановкою, прийняттям на роботу та звільненням педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу.

 На сьогодні школа забезпечена педагогічними кадрами на 100 %.

    В школі працює колектив високопрофесійних педагогічних працівників. Серед них :

        вчителі вищої категорії – 11 чоловік;

    спеціалісти першої категорії -  6 чол.;

     спеціалісти II категорії -   1чол.;

            мають звання „Старший вчитель" – 6 чол.;

            звання  «Вчитель-методист» – 2 чол.;

            звання  «Відмінник освіти» – 1 чол.

Підвищенню та вдосконаленню методичної майстерності вчителів сприяла чергова атестація. Директор школи є головою атестаційної комісії закладу. У встановленні чинним положенням про атестацію терміни здійснено всі організаційні заходи щодо проведення атестації педагогічних працівників, внаслідок якої вчителю англійської мови Микитенко Т.М. було встановлено відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії», асистенту вчителя Беліці Т.Г. було встановлено 12 тарифний розряд.

Науково-методична робота  у 2019/2020 н.р. в закладі визначалася на основі реалізації загальноміської науково-методичної проблеми: «Модернізація науково - методичної роботи з педагогічними кадрами з метою підвищення професійних компетентностей педагогів в контексті Нової української школи». Педагоги школи працювали над єдиною методичною проблемою "Реалізація багатокомпонентного змісту початкової  освіти в умовах становлення Нової української школи".

З метою покращення стану викладання навчальних предметів у школі широко практикувалися відкриті уроки та виховні заходи, їх аналіз і  самоаналіз, розповсюджувались анкети-тестування для вчителів, батьків та учнів, на засіданнях МО вивчалися нові нормативні документи та обговорювалися актуальні проблеми навчання і виховання учнів, що випливали з формулювання і змісту науково-методичної проблеми школи.

Протягом року діяли творчі групи та пари вчителів:

1. Творча пара вчителів англійської мови (Сонько О.П., Микитенко Т.М.).

2. Творча група вихователів ГПД (Близнюк І.Е., Галанова М.І., Кизуб Н.В., Кузьменко Л.О.).

        3. Творча група вчителів, що працюють в умовах НУШ (Шелест Т.В., Палатна А.П., Савченко Н.О., Чорна Л.А., Кіктенко Л.Г.)

       В школі був проведений міський семінар-практикум для вчителів початкових класів міста на тему «Міжпредметні зв’язки на уроках читання».

        Протягом навчального року я, як директор школи,  керувала роботою педагогічної ради.  Було проведено засідання педагогічної ради на  теми  «Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного» (листопад 2019р.),  «Про вибір підручників  для 3 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів» (березень 2020 р.),   «Затвердження освітньої програми закладу на 2020-2021 н.р.», «Про роботу закладу з протидії булінгу в освітньому процесі» (березень 2020 р.),  «Про особливості роботи педагогічного колективу закладу під час карантину» (березень 2020 р.).

Для педагогів закладу були проведені психолого-педагогічний семінар «Самооцінка учня та її вплив на навчання та виховання здобувачів освіти», семінар-практикум «Вирішуємо конфлікти та будуємо мир навколо себе», велнес-тренінг «Стрес як ресурс». Після запровадження карантину заступник директора з НВР Сонько О.П. провела для вчителів та вихователів ГПД онлайн-навчання «Платформи та сервіси для дистанційного навчання».

          В школі організований чіткий моніторинг всіх аспектів освітнього процесу: якість проведення уроків, стан виконання програм, ведення шкільної документації, дотримання правил безпеки, стан виховної роботи, організація харчування, медичне обслуговування, гурткова робота. Нічого не залишається поза увагою адміністрації закладу і узагальнюється наказами по школі, аналітичними довідками, матеріалами педрад.

        Однією з першочергових моїх турбот  є здоров’я і безпека дітей. Проводжу постійний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, правил безпеки, дотриманням температурного режиму, контролюю  чергування вчителів у закладі.

        Протягом року здійснювала управління організацією харчування.  Харчування дітей  проходить  на безоплатній  основі, батьки частково забезпечують шкільну їдальню овочами. Штат їдальні укомплектовано ( 2 кухарі, 1 підсобний робітник, 1 комірник). Щоденний контроль ведеться медичною сестрою. Наявне технологічне обладнання. Постійно поновлюється посуд.

        В школі склалася певна система виховної роботи. В ній задіяні всі педагогічні працівники. За минулий рік проведено  свята, конкурси, змагання, екскурсії, квести, бібліотечні уроки, організовувалися виставки.  Більш детальну інформацію про проведені заходи можна  одержати, відвідавши сайт школи.

        Не залишаю поза своєю увагою роботу з батьками. В школі проходять класні збори, працюють батьківські комітети, батьки залучаються до проведення різноманітних шкільних заходів.

        Протягом минулого року активно займалася вирішенням фінансово-господарських проблем. Особливу увагу приділяла питанню якісного використання наявної навчально-матеріальної бази. Були вжиті заходи по підготовці школи до нового навчального року, роботи  в осінньо-зимовому періоді.

       Зокрема зроблено косметичні ремонти класних кімнат та всіх всіх шкільних приміщень, протягом року частково оновлено систему освітлення, здійснено частковий ремонт системи електропостачання.

       Упродовж року було забезпечено чіткий контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

  Проводилася робота по залученню позабюджетних коштів. Значну роль в цьому відіграє створений благодійний фонд «Берегиня дитинства».

      Наявні результати і здобутки з управління закладом це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця кожного члена трудового колективу, батьків та громад­ськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

     Звіт про надходження та використання благодійних коштів за 2019-2020 н.р.

 

Надійшло коштів

на   рахунок фонду «Берегиня дитинства»

Покладено коштів на рахунок

 фонду

Витрачено

(по перерахунку)

Залишок

коштів на рахунку фонду

Надійшло благодійної допомоги у вигляді товарів та послуг

13336 грн.90 к. –

(залишок з попереднього періоду)

+ 20100 грн.

20 100 грн.+ 1336грн.90 к.

 

33436грн.90 к.

Пилосос – 2290 грн.

Шорупокрут -  830 грн.

Газонокосилка - 2900 грн.

Обслуговування сайту-1700грн.

Обслуговування офісної

техніки – 2030 грн.

Господарчі товари –

15304 грн. 35 к.

Послуги банку – 55 грн.78 к

Всього : 24110грн. 13 к.

9326 грн.77 к.

Світильники – 4762 грн.

     Канцтовари – 842.75 грн.

Пульт для актової зали – 126 грн.60к.

Плата за доставку пожежного щита -116 грн.

Організація та проведення новорічних ранків, тренінгів – 1356 грн.80 к.

Банер на День міста – 500 грн.

Господарчі товари – 1203грн.45к.

Прання килимів – 1000 грн.

Модуль пам’яті – 221 грн.

Всього : 10128.60

 

Інформація надана Головою Правління  Благодійного фонду «Берегиня дитинства»   Горбаченко С.М

 

 

 

 

 

 

 
 

     
     
1411223
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Всього
173
2234
6387
1411223

Ваш IP: 3.227.235.216