top-1

top-2

top-3

 

Освіта є ключовим елементом національної безпеки, а людина – це найцінніший актив держави.

Маємо перетворити освіту на чинник економічного зростання, джерело національної єдності, засіб соціального просування кожного громадянина.

Нова українська школи визначає нову модель випускника

       Особистість         Патріот         Інноватор

ОСОБИСТІСТЬ

Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;

                                                                                               

ПАТРІОТ

Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини;

ІННОВАТОР

Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

     У концепції Нової української школи зазначено, що дитині недостатньо дати лише знання, ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.

  Виділено 10 ключових компетентностей:

 1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами

2. Спілкування іноземними мовами

3. Математична грамотність

4. Компетентності в природничих науках і технологіях

5. Інформаційно-цифрова компетентність

6. Уміння навчатися впродовж життя

7. Соціальні і громадянські компетентності

8. Підприємливість

9. Загальнокультурна грамортність

10. Екологічна грамотність і здорове життя

Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані.

 
 

     
     
1624611
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Всього
309
1230
14612
1624611

Ваш IP: 3.239.11.178