top-1

top-2

top-3

 

Головне завдання, над яким працює колектив закладу, - надання якісної початкової освіти учням молодшого шкільного віку

Методична проблема школи:

" Формування ключових компетентностей молодших школярів в умовах впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти" 

 

   

План шкільного методоб’єднання початкових класів

 на 2023/2024 навчальний рік

 

У 2023/2024 навчальному році педагогічні працівники школи будуть працювати над методичною проблемою  "Реалізація багатокомпонентного змісту початкової  освіти в умовах становлення Нової української школи".

 Робта педагогічного колективу впродовж  навчального року буде спрямована на виконання пріоритетних напрямків методичної діяльності:       

 впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти;

 • впровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • здійснення навчально-методичного забезпечення викладання предметів;
 • опрацювання сучасної законодавчої бази шкільної освіти;
 • дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;
 • удосконалення системи виховної роботи;
 • вдосконалення системи внутрішкільного моніторингу якості освіти;
 • проведення організаційно-методичних заходів, спрямованих на впровадження прогресивних методик всебічного розвитку дитини, зокрема організацію ефективної роботи з обдарованими дітьми щодо забезпечення їх якісної підготовки до обласних і Всеукраїнських конкурсів та олімпіад;
 • вивчення і узагальнення педагогічного досвіду;
 • аналіз результатів навчально-виховного процесу;
 •        введення в освітній процес комп’ютерно-орієнтованих технологій, інструментів дистанційного навчання, з метою удосконалення усіх аспектів освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступні форми методичної роботи:

 Колективні форми роботи:

 педагогічна рада;

 • методична оперативна нарада;
 • методичне об’єднання;
 • психолого-педагогічні семінари;
 • психолого-педагогічні тренінги;
 • круглі столи;
 • науково-практичні конференції;
 • педагогічні виставки;
 • педагогічні читання ;

 Індивідуальні форми роботи:

 методичні консультації;

 • співбесіди;
 • наставництво;
 • робота над методичною темою;
 • атестація;
 • безперервне підвищення кваліфікації педагогів ;
 • творчі звіти;
 • самоосвіта вчителів;
 • участь у професійних конкурсах;
 • аналіз уроків.

 Організація роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

      За змістом робота МО спрямована на поглиблення знань учителів з питань методики, педагогіки, психології, розвитку прогностично-аналітичних умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева методична робота,   яка поєднує в собі колективні та індивідуальні форми.

        В роботі методичного об’єднання приділяється велика увага наступним питанням:

 вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі освіти;

 • планування роботи на навчальний рік;
 • обговорення навчальних програм;
 • заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості знань та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних базових дисциплін;
 • методична допомога молодим вчителям;
 • підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних можливостей кожного вчителя;
 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів;
 • обговорення та підведення підсумків методичної роботи МО за І семестр, за ІІ семестр, за навчальний рік;
 • затвердження змісту контрольних робіт, олімпіадних та конкурсних завдань;
 • аналіз контрольних робіт, зрізів знань, підсумків олімпіад та тематичного оцінювання;
 • стан позакласної роботи з предметів;
 • огляд новинок методичної літератури.

 

Засідання 1

 Тема: Організаційне засідання ШМО вчителів початкових класів на 2023/2024н.р.

 Форма проведення: педагогічне коло

 Мета:- вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи; обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання за 2022/2023 н. р. та   затвердити план   роботи на 2022/2023н.р.; розглянути методичні рекомендації щодо проведення Першого   уроку-2022;проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

 

№ з/п

Захід

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Звіт «Аналіз роботи МО вчителів початкових класів за минулий навчальний рік».

Серпень

   Шелест Т.В.

 

2

Доповідь «Коригування та затвердження плану роботи МО вчителів початкових класів на 2022-2023 навчальний рік».

 

Дьохтяр Л.П.

 

3

Обговорення методичних     рекомендацій “Особливості освітнього процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2022 – 20223 н.р.”

Календарне   планування в початкових   класах.

 

   Сонько О.П.

 

4

Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально – виховного процесу, ведення класної документації.

 

Дьохтяр Л.П.

 

5

Експрес-огляд «Аналіз   навчальних   програм, підручників, зошитів, посібників для   початкової школи. Методичні   рекомендації   до     проведення Першого   уроку».

 

Дьохтяр Л.П.

 

6

Аналіз конкретних ситуацій «Як створити безпечні умови у школі й підготувати навчальний рік   в умовах військового стану – рекомендації МОН».

 

Члени МО

 

7

Обговорення «Психологопедагогічний супровід освітнього процесу».

 

Горбаченко         С.М.

 

 

Засідання 2

 Тема:       Дистанційний та змішаний формати навчання

 Форма проведення: Педагогічні гостини

 Мета:

 - розширити знання педагогів   про дистанційний та змішаний формати навчання;

 - підвищити  професійну компетентність учителів;

 - сприяти розвитку творчої активності педагогів, виховувати інтерес до  самовдосконалення.

 

№ з/п

Захід

Термін

Відповідальний

Відмітка

про виконання

1.

Практично-методичний практикум «Електронні освітні ресурси для Нової української школи».

Вересень

Яковенко О.В.

 

2.

Методичний лекторій «Форми та методи подання освітнього матеріалу в умовах дистанційного навчання та змішаного форматів навчання»

голова м/о

 

3.

Практичне заняття «Інструменти для зворотнього зв’язку під час дистанційного навчання ».

члени м/о

 

4.

Виступ «Домашні завдання та уроки онлайн — нові цифрові інструменти для ефективного управління навчанням».

Савченко Н.О.

 

5.

Розроблення пам’ятки «Навчаю дистанційно!»

члени м/о

 

 

Засідання 3

 Тема: Освітнє середовище як чинник розвитку особистості учня

 Форма проведення: Педагогічні гостини

 - розширити знання педагогів щодо запровадження НУШ;

 - підвищити  професійну компетентність учителів;

 - сприяти розвитку творчої активності педагогів, виховувати інтерес до  самовдосконалення.

 

№ з/п

                                 Захід

           Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Педагогічна скарбничка «Новітні підходи в навчанні наймолодших здобувачів освіти»

«

жовтень

Дьохтяр Л.П.

 

2.

Обмін досвідом «Застосування новітніх підходів при організації навчальної діяльності   першокласників».

 

СавченкоН.В.

СтавицькаЮ.В.

 

3.

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів НУШ.

 

Дьохтяр Л.П.

 

4.

Обговорення за круглим столом

«Посилення національно-патріотичного виховання в умовах війни».

 

Чорна Л.А

Шелест Т.В,.

 

 

Засідання 4

 Тема: Діяльнісний підхід до навчання – запорука успіху НУШ.

 Форма проведення: методичні посиденьки

 Мета: вивчати досвід щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти в математичній освітній галузі; сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність; удосконалювати освітній процес у початковій школі; організувати участь молодших школярів у творчих конкурсах, олімпіадах; виховувати інтерес до самовдосконалення, пізнання нового.

 

з/п

Захід

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Колективний підхід

«Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів у математичній освітній галузі».

     грудень

Дьохтяр Л.П.

 

2.

Майстер-клас “Я це роблю так Щоденні 3”

 

ЯковенкоО.В.

 

3.

Обмін досвідом з проходження та тематики вебінарів і курсів

 

Члени МО

 

4.

Обговорення за круглим столом

«Підсумки результатів навчально – виховного процесу за І семестр».

 

Члени МО

 

 

Засідання 5

 Тема: Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення. Державна підсумкова атестація.

 Форма проведення: педагогічні гостини.

 Мета: ознайомитися з вимогами, проблемами, шляхами удосконалення сучасного уроку; обговорити особливості та вимоги проведення ДПА в 4-х класах; поділитися досвідом з нестандартних форм навчання НУШ.

 

№ з/п

Захід

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Обмін досвідом «Сучасний урок – виклик сьогодення»

лютий

Савченко Н.О,

 

2.

Обговорення «Цікавинки з методичної скарбниці».

 

СтавицькаЮ.В.

 

3.

Круглий стіл «Особливості та вимоги щодо проведення Державної підсумкової атестації в 4 класі».

 

Сонько О.П,

 

4.

Досвід роботи «Нестандартні форми навчання Нової української школи».

 

Члени МО

 

 

Засідання 6

 Тема:

 Підсумки роботи ШМО вчителів початкових класів за 2023/2024 навчальний рік

 Форма проведення: методичний марафон

 Мета:  підбити підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових  класів за 2022-2023 навчальний рік; заслухати звіти вчителів про самоосвіту, творчі знахідки, напрацювання; скласти перспективний план роботи МО на наступний навчальний рік.

 

№ з/п

Захід

Термін

Відповідальний

Відмтка про виконання

1.

Панорама методичних досягнень «Підбиття  підсумків роботи ШМО вчителів початкових класів за 2022-2023 навчальний рік»

травень

Дьохтяр Л.П.

 

2.

Методичний брейн-ринг «Про порядок закінчення навчального року»

 

Сонько О.П.

 

3.

Обговорення досягнень «Аналіз результатів діагносту вальних зрізів знань учнів 1-4 класів та ДПА учнів 4-х класів»

 

Сонько О.П.

 

 

 
 

     
     
1635152
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Всього
91
1927
7499
1635152

Ваш IP: 3.230.173.188